הוראות לגרפיקה

הוראות לגרפיקה CD או DVD:
יש לשלוח קובץ JPG \ PNG \ PSD לאימייל:  me2gdiscs@gmail.com
או דרך שליחת קבצים בעת ביצוע ההזמנה.

הדפסה ע"ג התקליטור:
מידות ואיכות התמונה צריכות להיות 1425px X 1425px ברזולוציה 300dpi
הדפסה ע"ג הדיסק דיגיטאלי 118 מ"מ ללא חור באמצע (יש לקחת בחשבון חור באמצע 22 מ"מ) אך לא לבצע את החור בפועל ולא להשאיר קווי גבול.